Hasící přístroje

Hlavním programem firmy HASMAN SERVIS s.r.o. jsou revize, opravy a plnění hasicích přístrojů přenosných i pojízdných.


Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

Bezpečnost práce

V této oblasti nabízíme:

  • Identifikace, analýza a evidence rizik
  • Kategorizace prací
  • Zavedení systému BOZP
  • Zavedení systému přidělování OOPP
  • Školení BOZP včetně prohlídek
  • Zabezpečení agendy
  • Zabezpečení dokumentace
  • Audity bezpečnosti práce

Revize přístrojů

Následující stránky slouží pro zlepšení informovanosti majitele hasicího přístroje (dále jen HP) o stanovených a závazných úkonech, které je nutno provádět při kontrole provozuschopnosti HP.


Osoba, která provedla kontrolu provozuschopnosti HP odpovídá za kvalitu provedené činnosti. Je povinna prokázat rovněž oprávněnost k prováděným činnostem.