Pěnové hasíci přístroje


přístroje na bázi vody
img-0203-01

Typ VP6TNC/P

Přístroj tvoří nádoba z nerezového plechu naplněná 6 litry hasiva (směs vody a pěnidla – 3% AFFF) pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr umístěný v tělese pákového ventilu. Na dně nádoby je přístroj vybaven plastovou patkou, která zajišťuje vyšší stabilitu stojícího přístroje a umožňuje vhodné uložení hadice.

Množství náplně: 6 l
Teplotní funkční rozsah: 0 až +60 °C
Doba činnosti: 12 s
Celková hmotnost: 10 kg
Rozměry: průměr: 150 mm
výška: cca 570 mm
Minimální hasicí účinek: 8A/113B
UPOZORNĚNÍ:
nepoužívat k hašení elektrických zařízení pod napětím.
Tento přístroj je možné objednat také bez plastové patky na dně pod typovým označením VP6TNC.
img-0203-02

Typ VP9TNC/P

Přístroj tvoří nádoba z nerezového plechu naplněná 9 litry hasiva (směs vody a pěnidla – 3% AFFF) pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr umístěný v tělese pákového ventilu. Na dně nádoby je přístroj vybaven plastovou patkou, která zajišťuje vyšší stabilitu stojícího přístroje a umožňuje vhodné uložení hadice.

Množství náplně: 9 l
Teplotní funkční rozsah: 0 až +60 °C
Doba činnosti: 15 s
Celková hmotnost: 15 kg
Rozměry: průměr: 180 mm
výška: cca 630 mm
Minimální hasicí účinek: 13A/183B
UPOZORNĚNÍ:
nepoužívat k hašení elektrických zařízení pod napětím.
Tento přístroj je možné objednat také bez plastové patky na dně pod typovým označením VP9TNC.
Pojízdný pěnový hasicí přístroj VP50Te