Vodní hasíci přístroje


img-0202-01

Typ V9Ti

Přístroj tvoří ocelová nádoba naplněná 9 litry nemrznoucího hasiva (směs vody a K2CO3 - potaš) pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr umístěný v tělese pákového ventilu.

Typ V9TNC

Provedení shodné s V9Ti – přístroj tvoří nádoba z nerezového plechu.

Množství náplně: 9 l
Teplotní funkční rozsah: -20 až +60 °C
Doba činnosti: 60 s
Celková hmotnost: 18 kg
Rozměry: průměr: 180 mm
výška: cca 630 mm
Minimální hasicí účinek: 13A
Pozor!
Nelze použít na hašení zařízení pod elektrickým proudem.