Revize hasícich přístrojů


Následující stránky slouží pro zlepšení informovanosti majitele hasicího přístroje (dále jen HP) o stanovených a závazných úkonech, které je nutno provádět při kontrole provozuschopnosti HP. Osoba, která provedla kontrolu provozuschopnosti HP odpovídá za kvalitu provedené činnosti. Je povinna prokázat rovněž oprávněnost k prováděným činnostem. Pokud provede kontrolu osoba, která nemá platné oprávnění k této činnosti, je to stejné, jako kdyby kontrola nebyla provedena vůbec.

Špatně provedená kontrola může následně způsobit nefunkčnost přístroje a ohrozit bezpečnost vyhrazeného tlakového zařízení, mezi něž hasicí přístroje patří.

 

Kontrola HP pod stálým tlakem


img-0301-01

Vizuální prohlídka HP


 • Kontrola umístění hasicího přístroje
 • Kontrola stavu povrchové úpravy a projevů koroze
 • Kontrola a zapsání výrobního čísla včetně roku výroby

 • HP vodní, práškové a pěnové je nutno vyřadit po 20-ti letech od data výroby
 • HP s náplní CO2 je nutné vyřadit po 40-ti letech od data výroby

Čas potřebný k řádnému provedení 2-3 min

img-0301-02

Kontrola tlaku kontrolním manometrem


 • U některých typů HP kontrola funkčnosti vestavěného indikátoru tlaku
 • Vynulováním při jeho demontáži
 • Kontrola a výměny těsnících kroužků

 • Při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutno jej nahradit pouze originálním schváleným komponentem

 • Není možné používat jakékoliv náhražky – hrozí reálné nebezpečí úrazu

Čas potřebný k řádnému provedení 1-2 min

img-0301-03

Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou

 • Vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení, event. poškození závitu, vyčištění a namazání všech závitových spojů

 

Montáž HP po provedené kontrole


 • Montáž nástřikové hadice
 • Montáž manometru nebo zátky (podle typu HP)
 • Očištění nádoby přístroje

Čas potřebný k řádnému provedení 2-3 min

img-0301-04

Zaplombování pojistky

 • spouště předepsaným způsobem, plomba musí být opatřena rokem provedení kontroly na straně jedné, a na straně druhé číslem pracovníka-kontrolora

 

Nalepení kontrolního štítku s datem provedené a datem příští kontroly HP,

 • na štítku musí být údaje, podle nichž lze identifikovat právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, která kontrolu prováděla, jméno a číslo kontrolora HP

 

Sepsání dokladu o kontrole provozuschopnosti HP

 • Doklad musí obsahovat identifikaci firmy, která provedla kontrolu HP (stejně jako kontrolní štítek), typové označení, výrobní čísla nádoby HP, výsledek kontroly ostatní náležitosti požadované prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb

Čas potřebný k řádnému provedení 3-5 min


Fatal error: Uncaught exception 'RuntimeException' with message 'DirectoryIterator::__construct(kamera/) [<a href='directoryiterator.--construct'>directoryiterator.--construct</a>]: failed to open dir: No such file or directory' in /web/htdocs1/hasmaneu/home/www/GlobalFunctions.class.php:41 Stack trace: #0 /web/htdocs1/hasmaneu/home/www/GlobalFunctions.class.php(41): DirectoryIterator->__construct('kamera/') #1 /web/htdocs1/hasmaneu/home/www/GlobalFunctions.class.php(15): GlobalFunctions->deleteCameraFiles() #2 /web/htdocs1/hasmaneu/home/www/index.php(9): GlobalFunctions->GlobalFunctions() #3 {main} thrown in /web/htdocs1/hasmaneu/home/www/GlobalFunctions.class.php on line 41