Zákonem stanovená dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Vychází ze Zákoníku práce a zákona 258/2001 Sb.

  • Identifikace, analýza a evidence rizik
  • Kategorizace prací
  • Zavedení systému BOZP formou interních směrnic
  • Zavedení systému přidělování OOPP
  • Školení BOZP včetně preventivních prohlídek a ročních prověrek
  • Zabezpečení agendy při vzniku pracovního úrazu
  • Zabezpečení dokumentace k vyhrazeným technickým zařízením
  • Audity bezpečnosti práce