Zákonem stanovená požární dokumentace


Vychází ze zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně a změnách provedených zákony 425/1990 Sb.

 • 40/1994 Sb.
 • 203/1994 Sb.
 • 163/1998 Sb.
 • 71/2000 Sb.
 • 237/2000 Sb.

 • Začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb
 • Organizace zabezpečení požární ochrany ve firmě
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární řád obce
 • Řád ohlašovny požáru
 • Tematický plán školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
 • Školení všech stupňů včetně osvědčení a jmenování preventistů
 • Směrnice pro provádění činnosti u níž hrozí nebezpečí vzniku požáru
 • Odborné posouzení a zároveň dodávání výstražných a bezpečnostních tabulek
 • Audity požární ochrany
 • Revize elektro, plyn, komíny, tlakové nádoby